Werkwijze

Stap 1 – Het verzorgen van het inmeten en de constructieberekeningen

Het inmeten van projecten kunt u laten uitvoeren door Simons Engineering. Wanneer we zelf de inmeet werkzaamheden verrichten zien we ook meteen dingen waar we rekening mee moeten houden tijdens het tekenwerk. Hierdoor worden eventuele problemen in een vroeg stadium opgemerkt waardoor het tekenwerk voorspoediger zal verlopen. Ook het aanleveren van constructieberekeningen kan verzorgd worden door Simons Engineering.

Stap 2 – Het maken van controle tekeningen

Stap 3 – Het wijzigen van het tekenwerk na controle (1x)

De opdrachtgever zal de controle tekening voorzien van eventuele opmerkingen of wijzigingen. Wij verwerken deze opmerkingen op de tekening en maken het tekenwerk definitief. In de afgesproken prijs voor het werk zit standaard 1 wijzigingsronde. Wanneer de inmeet gegevens nog niet zijn verwerkt in het tekenwerk wordt dit ook gedaan.

Stap 4 – Het maken van productietekeningen t.b.v. de werkplaats

Het definitieve tekenwerk wordt verder uitgewerkt voor de werkplaats. We maken de volgende tekeningen:

Merktekeningen (las samenstellingen die los mee gaan naar de bouw)

 • Mono tekeningen (losse onderdelen die gezaagd moeten worden)
 • Tekeningen voor het bestellen van diverse onderdelen (hout, glas en zetwerk)
 • Snijtekeningen voor het snijden van onderdelen – schaal 1:1
 • Plotmallen schaal 1:1 voor het aftekenen van onderdelen
 • Merkenoverzicht die gebruikt wordt tijdens de montage van het project.
 • Eventueel een ankerplan voor het boren van de ankers

Ook worden er verschillende lijsten voor het project aangeleverd:

 • Merkenlijst (met aantallen, materiaal, gewichten en oppervlakte behandeling)
 • Zaaglijst van de losse onderdelen (met materiaal, lengte en gewicht)
 • Bevestigingsmiddelenlijst (met aantallen, materiaal en positie in samenstelling)
 • Bestellijst voor het materiaal
 • Bestellijst walswerk (wanneer er walswerk in het project voorkomt)

Stap 5 – Het aanleveren van digitale bestanden

Simons Engineering kan ook digitale bestanden in standaard formaten als DXF, DWG, IGES en STEP aanleveren voor het uitwisselen van gegevens met bijvoorbeeld klanten of leveranciers. Het aanleveren van IFC bestanden t.b.v. collision checks in Solibri Office en het werken in BIM zijn voor Simons Engineering aan de orde van de dag.